Varför är fokus på leads viktigare än direkt försäljning?

I filmen visar jag hur LoopSystemet utklassar traditionell försäljning
och genererar 20 X högre försäljning...


Hej, Jesper här! Jag hoppas verkligen att du ska ha nytta av den här informationen och alla annan info jag publicerar. Oavsett du köper mina kurser och tjänster eller om du "bara" tar del av allting som jag publicerar allmänt utåt så är min förhoppning att du ska kunna lyfta både dig själv och ditt företag minst ett steg högre.
Min filosofi är att alla människor kan bidra med någonting för att få en bättre och roligare värld att leva i. Det här är mitt sätt att att göra det på, så var så god!

Jesper Lindén

Jesper Lindén
StepUPP
Jesper Linden Consulting
Filmer i serien om EmailLoopen

Leads viktigare än direkt försäljning


Verkliga exempel